Giảng viên phụ trách:
              ThS. Lê Đức Thuận; Sđt: 0973.356.627; Email: leducthuan255@gmail.com
Lớp trưởng phụ trách toàn khoá AT15:
              Nguyễn Thị Linh; Sđt: 0969.382.650; Email: linhnguyen123tn@gmail.com

Bước 1: Phân chia nhóm sinh viên

           Sinh viên thực hiện phân chia nhóm theo mẫu đăng ký của lớp trưởng. Thời gian thực hiện phân chia nhóm đến hết ngày 12/8/2021. Sau ngày này, sinh viên nào chưa thuộc nhóm nào phải liên hệ trực tiếp với giảng viên phụ trách môn học (nếu quá muộn thì sẽ không được tham gia vào môn TTCS của năm học này).

Bước 2: Sinh viên đăng ký Giảng viên hướng dẫn

           Các thành viên trong nhóm trao đổi để lựa chọn cho mình GVHD mà nhóm muốn làm. Tuy nhiên, mỗi GVHD chỉ hướng dẫn số lượng nhóm nhất định chứ không thể quá nhiều (có K nhóm mà có N giảng viên => mỗi giảng viên sẽ hướng dẫn x = [K/N] nhóm (làm tròn lên)). Các nhóm có quyền lợi như nhau và các thầy cô cũng có những hướng nghiên cứu tương đồng nhau. Vì vậy, việc đăng ký giảng viên là công bằng cho tất cả các nhóm. Mặt khác, nhiệm vụ của giảng viên là định hướng cho nhóm cùng với việc rèn luyện nhóm kỹ năng làm việc cùng nhau, kỹ năng viết quyển, kỹ năng thuyết trình nên có thể không nhất thiết phải thuộc lĩnh vực chuyên sâu mà nhóm mong muốn (tất nhiên chọn được đúng thầy cô mình thích thì càng tốt). Do đó, các nhóm sẽ đăng ký theo hướng dẫn của lớp trưởng và quyết định công khai của lớp trưởng là quyết định cuối cùng.

           Thông tin của từng Giảng viên đã có trong file đính kèm, các em có thể tham khảo.

           Hạn đăng ký chọn giảng viên hết ngày 14/8/2021. Lớp trưởng sẽ căn cứ vào tình hình đăng ký để phân bổ cho phù hợp và ngày 15/8/2021 sẽ có danh sách cuối cùng.

Bước 3: Thực hiện đề tài

          Từ ngày 16/8/2021 nhóm sinh viên thực hiện làm đề tài với GVHD của mình. 

Bước 3.1: Lựa chọn đề tài

         Sinh viên trao đổi với GVHD để chốt đề tài cho nhóm mình sớm nhất. Thời gian tuỳ từng nhóm với GVHD tuy nhiên nên là 1-3 ngày bắt đầu từ ngày trao đổi

Bước 3.2: Làm đề cương

        Sinh viên có thể tham khảo mẫu đề cương đã được cung cấp và làm cùng sự trao đổi với GVHD. 

        Thời gian tuỳ từng nhóm với GVHD tuy nhiên nên là trong tuần đầu bắt đầu từ ngày trao đổi.     

Bước 3.3: Thực hiện

       Dựa vào đề cương đã được duyệt với GVHD của mình. Nhóm sinh viên bắt đầu tổng hợp tài liệu, viết quyển, làm thực nghiệm theo sự hướng dẫn của GVHD. 

       Thời gian làm bước này là đến hết tuần cuối của môn học trong thời khoá biểu chính thức do đào tạo đưa ra.

Xong bước này sinh viên phải hoàn thiện đồ án bao gồm:

  • Quyển đồ án được thực hiện theo mẫu. Sinh viên có thể tham khảo mẫu quyển đồ án.
  • Sản phẩm demo (nếu có). Quay lại thành video sản phẩm demo
  • Chuẩn bị cho buổi báo cáo (slide + phân công báo cáo)

        GVHD cho điểm nhóm sinh viên và từng thành viên trong nhóm dựa vào khả năng công hiến và công sức của thành viên đó trong kết quả đạt đươc của đồ án. Đây vẫn là 1 môn học nên điểm Thành phần 1 (Giữa kỳ) và Thành phần 2 (chuyên cần) đều phải >= 4 điểm. Nếu một trong hai thành phần trên < 4 điểm thì nhóm sinh viên (hoặc thành viên trong nhóm đó) sẽ không được báo cáo đồ án và sẽ phải học lại môn này ở các khoá sau.

Bước 4:  Chuẩn bị báo cáo

       (Bước này sẽ được thông báo khi gần hết thời gian học của môn này)

 

Chú ý: 

      - Quy cách đặt tên file: Sinh viên nên đặt tên file: Mã nhóm_đề cương_tên đề tài(VD: Nhóm 66_đề cương_Xây dựng ứng dụng phát hiện mã độc trên di động). Chú ý nên lấy bản mẫu 01 đê cương đã cung cấp để dùng, không tự soạn bản word khác.

     - Khi đã xong đề cương, hàng tuần gửi bản word cho GVHD đã có nội dung thì đánh phiên bản để nhóm và GVHD dễ quản lý (VD: Nhóm 66_Xây dựng ứng dụng phát hiện mã độc trên di đông ver 1.2_23082021). Khi phiên bản thấy rằng có sự nâng cấp lớn thì có thể đẩy ver2.0 và cứ thế đánh tăng tiếp. Chú ý, nên lấy luôn bản mẫu đã cung cấp để sửa và dùng luôn

     - Khi viết email cho GVHD phần tiêu đề sẽ nói đến vấn đề mình muốn nói. Phần nội dung nên có đủ 3 phần:

          + Phần 1 mở lời: Kính gửi thầy (cô) ....., 

          + Phần 2 nội dung: Nói đến vấn đề cần trình bày với GVHD (VD: Em là Lê Văn A, thành viên (nhóm trưởng) của nhóm 66, em xin phép thay mặt nhóm gửi thầy (cô) bản word mà nhóm em đã chỉnh sửa. Nội dung chỉnh sửa so với bản trước bao gồm: .... (Ender). Em mong thầy cô đọc rồi cho nhóm em nhận xét để nhóm em chỉnh sửa và hoàn thiện bản word tốt hơn ạ. Em xin cảm ơn!)

          + Phần 3 kết thư: Cảm ơn thầy (cô) rồi dòng cuối có thể ghi: "Kinh thư!" hoặc"Trân trọng!" hay một từ nào đó để kết thúc thư.

          Sau khi gửi mail được 1-2 hôm nếu thấy thầy (cô) chưa trả lời mà gần tới ngày báo cáo sau đó thì có thể nhắn tin cho thầy (cô) hoặc một phương thức nào đó (calo, Zalo, v.v.) vì cuối cùng đối với nhóm hoàn thành đồ án vẫn là ưu tiên hàng đầu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Created by Lê Đức Thuận