4 object(s)

Thông báo lịch bảo vệ thực tập cơ sở:

Các nhóm bảo vệ thực tập cơ sở theo lớp L01-L04

- Thời gian: 8h00, ngày 10/9/2016

- Địa điểm: phòng thực hành khoa CNTT và VP khoa (xem mục Triển khai)

- Danh sách nhóm, hội đồng (xem mục Triển khai)

Yêu cầu:

- In báo cáo, ghi đĩa theo kế hoạch

- Phải có xác nhận của GVHD trong báo cáo.

 

 

Thời hạn nộp đề cương có xác nhận của giáo viên hướng dẫn:

- Các nhóm làm việc với GVHD, hoàn chỉnh đề cương, xin xác nhận của GVHD và nộp cho lớp trưởng.

- Lớp trưởng nộp cho thầy Phạm Văn Hưởng trước ngày 21/8/2016.

 

 

Chuẩn bị và bảo vệ đề cương

Sau khi đăng ký đề tài,

  1. Các nhóm chuẩn bị đề cương theo MauTL 3 (trong Mục Các tài liệu mẫu).
  2. Liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được định hướng nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương
  3. Các nhóm bảo vệ đề cương theo các nhóm chuyên đề: thời gian, địa điểm như file kế hoạch. Khi bảo vệ cần in 3 bản đề cương cho các thầy, cô trong hội đồng.

CHÚ Ý:

- Có thể xin chữ ký xác nhận đề cương của GVHD sau khi đã bảo vệ đề cương.

 


Danh sách đề tài và giáo viên hướng dẫn

        Xem chi tiết

 


 

HỌC VIỆN KTMM

KHOA CNTT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ

 

  • Kính gửi: Hệ trưởng hệ quản lý sinh viên ATTT, cán bộ chủ nhiệm các lớp ATTT khóa 10 (L01, L02, L03, L04), học phần Thực tập cơ sở chuyên ngành
  • Gửi sinh viên các lớp (L01, L02, L03, L04).

 

Theo kế hoạch thực tập cơ sở cho khóa 10- ATTT, các lớp sẽ tiến hành thực tập dưới dạng nhận các đề tài và hoàn thành đề tài, bảo vệ báo cáo.

Để thực hiện đúng tiến độ, đề nghị các lớp tiến hành đăng ký đề tài và nộp danh sách đề tài về khoa CNTT trước ngày 7/8/2016.

Hình thức: mỗi lớp chia thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 3 người, các nhóm sẽ đăng ký tên đề theo danh sách gửi kèm. Các nhóm cũng có thể đưa ra đề tài nhưng phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.

Lớp trưởng các lớp sẽ gửi bản danh sách (bản in và bản mềm) cho thầy Phạm Văn Hưởng – Khoa CNTT. Bản mềm gửi vào địa chỉ email: huongpv@gmail.com.

Thông tin và các tài liệu liên quan được gửi kèm thông báo này và trên Website của Khoa (http://cntt.actvn.edu.vn/).

          Các tài liệu gửi kèm thông báo bao gồm:

-         Kế hoạch triển khai thực tập cơ sở Hệ ATTT, khóa 10

-         Danh sách đề tài và giáo viên hướng dẫn

-         Mẫu danh sách đăng ký nhóm và đề tài (các lớp trưởng tổng hợp danh sách theo mẫu. Bản mềm mẫu này có thể tải về từ website)

-         Mẫu xác nhận đề cương chi tiết (Bản mềm mẫu này có thể tải về từ website).

Hà nội, ngày  30  tháng 7  năm 2016

  Chủ nhiệm Khoa

 

 

Nguyễn Văn Phác

 

 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ  KHÓA 10

(Thời gian: 6 tuần, từ  1/8/2016 đến 11/9/2016)

(Có thể xem file kế hoạch này trên Website của Khoa: cntt.actvn.edu.vn)

I. Quy trình:

(1) Đăng ký => (2) Bảo vệ đề cương => (3) Triển khai đề tài => (4) Bảo vệ

II. Tổ giáo viên phụ trách Bảo vệ đề cương và Triển khai thực tập

o   Nhóm chuyên đề 1 (Khoa học máy tính)

-         Thầy Hưởng: 0902 122 010, huongpv@gmail.com

-         Thầy Thuận (Phụ trách): 0973 356 627, leducthuan255@gmail.com

-         (Cô Nguyễn Thị Son: 01689 888 199, ksclc2011@gmail.com)

o   Nhóm chuyên đề 2 (Hệ thống thông tin)

-          Thầy Phác (Phụ trách): 0973 045 668, nvphac@gmail.com

-         Cô P.Anh: 0904 969 645, ngphuonganh@hotmail.com

-         Cô Trần Thị Hoa: 0912 022 221, hoaa2k48@yahoo.com

o   Nhóm chuyên đề 3 (Kỹ thuật phần mềm)

-         Thầy Cường (Phụ trách): 0974 087 348, cuonglb304@gmail.com

-         Cô Thanh Vân: 0932 320 886, thanhvan0110@gmail.com

-         Thầy Nguyễn Đức Hiếu: 0913945065, nguyenduchieu247@gmail.com

o   Nhóm chuyên đề 4 (Mạng và truyền thông)

-         Thầy Trường (Phụ trách): 0946 562 168, truongnguyendao@gmail.com

-         Thầy Việt: 0936 888 487, vietnh1684@gmail.com

-         Cô Hồng Vân: 0978 173 755, hongvan.lt86@gmail.com

III. Kế hoạch thực tập

1.   Đăng ký và chuẩn bị đề cương (Tuần 1)

·        Sinh viên chọn nhóm: mỗi nhóm không quá 3 sinh viên

·        Các nhóm đăng ký đề tài trong danh sách với lớp trưởng.

-         Hai nhóm cùng lớp không được trùng đề tài.

-         Nhóm sinh viên có thể tự đưa đề tài nhưng phải liên hệ và được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn

-         Trong 1 lớp, không đăng ký quá 4 nhóm trên 1 giáo viên

·        Lớp trưởng lập danh sách các nhóm và đề tài. Gửi vào hòm thư: huongpv@gmail.com

·        Thời hạn đăng ký: Lớp trưởng gửi danh sách về cho giáo viên trước ngày 7/8/2016

                        Ghi chú: Sau ngày 7/8/2016 các sinh viên không đăng ký sẽ được điểm 0 cho toàn bộ môn học (nghỉ 100%).

2.  Bảo vệ đề cương (đầu Tuần 2)

·        Tất cả các nhóm phải bảo vệ đề cương theo nhóm chuyên đề trước khi triển khai thực tập.

·        Địa điểm:

-         Nhóm chuyên đề 1: Tại giảng đường của lớp 102-TA2

-         Nhóm chuyên đề 2: Tại giảng đường của lớp 102-TA2

-         Nhóm chuyên đề 3: Tại Phòng thực hành Khoa CNTT – Tầng 2

-         Nhóm chuyên đề 4: Tại Phòng thực hành Khoa CNTT – Tầng 2

·        Thời gian:

-         7h30 ngày 8/8/2016, nhóm chuyên đề 1, 3

-         1h00 ngày 8/8/2016, nhóm chuyên đề 2, 4.

3.   Triển khai thực tập

·        Tuần 2- tuần thứ 5 (9/8 – 3/9/2016): các nhóm thực tập, làm việc nhóm, báo cáo tiến độ công việc chi tiết hàng tuần, v.v. theo lịch với giáo viên hướng dẫn trực tiếp.

4.  Bảo vệ

Nộp về văn phòng Khoa CNTT:

·        Bản in báo cáo

·        Đĩa CD ghi: báo cáo, slides, phần mềm, mã nguồn liên quan. Ghi rõ thông tin: lớp, nhóm, tên nhóm chuyên đề, tên chuyên đề, thành viên trên mặt đĩa

·        Các nhóm nộp bản in, đĩa CD cho lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp và nộp về Khoa

·        Thời hạn: nộp về Khoa trước 12h00 ngày 9/9/2016

Tổ chức bảo vệ:

·        Thời gian dự kiến: 10/9/2016

·        Các nhóm cần in 5 bản slides để các thầy, cô trong hội đồng xem khi bảo vệ

 

IV. Quy chế thực tập

·        Sau khi đã có Danh sách phân nhóm và giáo viên hướng dẫn thì các nhóm sẽ gặp thày hướng dẫn để xây dựng đề cương chi tiết cho quá trình thực tập. (Có điểm danh)

·        Trong quá trình thực tập, điểm chuyên cần sẽ căn cứ vào kết quả điểm danh của giáo viên hướng dẫn. Những sinh viên nào nghỉ quá 02 (hai) buổi seminar trên giảng đường thì sẽ không được tham gia trong buổi bảo vệ cuối cùng và được 0 điểm trong phần thực tập chuyên đề này.

·        Các nhóm không nộp quyển báo cáo đúng thời hạn sẽ bị trừ 1 điểm vào điểm quá trình của các thành viên trong nhóm.