Thông tin tuyển dụng mới từ SamSung:

[Thông tin chi tiết]

 

 

Thông tin tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm nhúng và di động từ 200 công ty:

  • Tổng nhu cấu tuyển dụng: 1591
  • Phần mềm trên thiết bị di động: 128 công ty tiêu biểu (có thể đến 200), nhu cầu tuyển dụng: 657
  • Phần mềm nhúng (mức thấp): 72 công ty tiêu biểu (có thể đến 100), nhu cầu tuyển dụng: 934

 

Thong tin tuyen dung:

...

Xem chi tiết tại đây

 

Danh sách 200 công ty tuyển dụng kỹ sư phần mềm nhúng và di động:

Xem chi tiết tại đây

 

Danh sách 19 công ty nước ngoài, lớn, có cơ sở ở Việt Nam, tuyển dụng kỹ sư phần mềm nhúng và di động:

Xem chi tiết tại đây