THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GỬI PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN KHÓA 1, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện đồ án tốt nghiệp cho SV ngành CNTT năm 2021 của Học viện, Khoa CNTT thông báo tới các bạn SV làm đồ án tốt nghiệp CT1 một số mốc thời gian quan trọng để gửi phản biện, bảo vệ đồ án, và chỉnh sửa đồ án.

Dự kiến thời gian bảo vệ ĐATN: vào ngày 17-18/07/2021.

Đề nghị các bạn SV đọc thật kỹ và nắm chắc các mốc thời gian dưới đây để thực hiện.

 

Thứ tự việc

Thời gian

Nội dung

Hình thức

Ghi chú

1

Từ ngày 28/06/2021 -02/07/2021

Thông báo Quyết định phân công chấm phản biện đồ án

 

Có danh sách Cán bộ phản biện (CBPB) tương ứng với từng sinh viên sẽ bảo vệ

Thông báo qua website, và các kênh liên lạc khác.

2

08/07/2021

Chậm nhất đến hết ngày 08/07/2021, SV phải nộp quyển ĐATN cho CBPB;

 

+ SV chủ động liên hệ với CBPB để hỏi ý kiến CBPB về việc gửi đồ án theo một trong hai hình thức:

- Gửi trực tiếp cuốn đồ án bản in

- Gửi qua email bản mềm đồ án

 

+ SV nộp kèm bản mẫu nhận xét phản biện cho CBPB

 

Nếu hết ngày 08/07/2021 mà SV chưa gửi được đồ án cho CBPB, thì CBPB có quyền từ chối nhận và các bạn SV phải tự chịu trách nhiệm.

3

12/07/2021

Thông báo DS Sinh viên được bảo vệ và Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ;

-Sinh viên liên hệ và nhắc thầy/ cô hướng dẫn nộp Bản nhận xét về cho thư ký Hội đồng.

 

 

 

 

Sinh viên chủ động liên hệ và nhắc thầy/ cô hướng dẫn, gửi bản nhận xét người hướng dẫn về cho thư ký hội đồng

Thông báo qua website, và các kênh thông tin liên lạc khác.

4

13/07/2021

- Mỗi SV in 05 quyển đồ án (bìa mềm) để nộp cho thư ký hội đồng (có thể nhờ bạn nhóm trưởng của Hội đồng mình, nhóm trưởng sẽ là người đầu tiên trong danh sách hội đồng của mình)

 

- Thư ký hội đồng sẽ chọn ra một bạn nhóm trưởng.

- SV trong hội đồng nộp 05 quyển đồ án cho Nhóm trưởng

 

- Nhóm trưởng chịu trách nhiệm nộp đồ án của tất cả các SV trong hội đồng cho Thư ký

- SV cần chủ động in quyển và liên hệ với Nhóm trưởng để nộp.

- Nhóm trưởng có thể huy động thêm 1 số bạn SV để hỗ trợ

5

13/7/2021-15/7/2021

(Dự kiến)

Sinh viên bảo vệ THỬ, Sinh viên liên hệ thầy/cô phản biện xem mình có được bảo vệ không

  • Thư ký hội đồng tạo Hội đồng
  • Sinh viên cung cấp thông tin để thư ký tạo tài khoản
  • Sinh viên liên hệ với thầy phản biện để biết kết quả mình có được bảo vệ không

SV chủ động liên hệ với Thư ký hội đồng để được tạo tài khoản bảo vệ

6

17/7/2021-18/7/2021

(Dự kiến)

Sinh viên bảo vệ đồ án trước Hội đồng

 

 

7

Trước ngày 05/8/2021

- SV báo cáo kết quả chấm ĐA, ý kiến của Hội đồng chấm ĐA (bao gồm ý kiến của CBPB) với cán bộ hướng dẫn ĐA.

- SV chỉnh sửa, hoàn thiện ĐA theo ý kiến của Hội đồng chấm ĐA. Lập phiếu giải trình việc chỉnh sửa đồ án (theo mẫu) và xin xác nhận của cán bộ hướng dẫn

Sinh viên tổng hợp những ý kiến của Thầy Chủ tịch hội đồng kết luận và các ý kiến đóng góp, sửa chữa, cập nhật, bổ sung… của các thành viên Hội đồng thành 01 file word rồi gửi cho Thầy/ Cô Hướng dẫn đồ án;

Sinh viên sửa chữa, bổ sung … theo những ý kiến trên và lập bảo giải trình theo mẫu, in và trình quyển cho Thầy/cô hướng dẫn sau sửa chữa. Xin chữ ký xác nhận sửa chữa.

 

8

16/8/2021

- SV nộp quyển đồ án bìa cứng kèm theo phiếu giải trình việc chỉnh sửa có xác nhận của cán bộ hướng dẫn cho thư ký hội đồng chấm ĐATN

 

 

 

 

Danh sách các bạn SV bảo vệ vào ngày sẽ được thông báo vào ngày 12/07

Đính kèm:

  • Mẫu nhận xét của cán bộ phản biện
  • Phiếu giải trình việc chỉnh sửa đồ án