1. Lịch sử

    Năm thành lập: 1995

 

2. Nhiệm vụ

 • Giảng dạy: đảm nhận đào tạo kiến thức CNTT
  • Hệ quân sự:
   • Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã: cao học, đại học, trung cấp
  • Hệ dân sự: 
   • Chuyên ngành An toàn thông tin
   • Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng & di động
   • Chuyên ngành Điện tử viễn thông (đang xây dựng)
 • Nghiên cứu
 • Thực hiện đề tài, phát triển sản phẩm

 

3. Địa điểm

 • Văn phòng Khoa: 505
 • Phòng Chủ nhiệm Khoa: 504
 • Phòng Bộ môn Kỹ thuật máy tính: 405 
 • Phòng Bộ môn Khoa học máy tính: 503
 • Hệ thống Phòng thí nghiệm, thực hành