Giới thiệu

Trên thời khoá biểu tất cả các em sinh viên An toàn thông tin, Công nghệ thông tin đều học môn học có tên "Thực tập cơ sở". Môn học này được sắp xếp vào học kỳ I của năm thứ 4 (tức là học kỳ 7). Tuy nhiên, đây không phải là môn học thuần tuý như các môn học khác mà các em đã từng học trên lớp. Môn thực tập cơ sở này giúp cho các em rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc theo project và làm việc có kế hoạch. Do đó, trong quá trình làm, các em sẽ được hướng dẫn của 01 giảng viên trong khoa hoặc ngoài khoa. Giảng viên hướng dẫn sẽ giúp cho các em rèn luyện các kỹ năng để sau này các em ra ngoài làm không còn bỡ ngỡ. Mỗi giảng viên sẽ có một vài hướng chuyên sâu, các nhóm sẽ lựa chọn cho mình giảng viên phù hợp.

1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự đọc, nghiên cứu tài liệu, những kỹ năng tổng hợp tài liệu, dữ liệu. kỹ năng làm việc theo nhóm, trình bày một vấn đề trọn vẹn

2. Tóm tắt nội dung học phần

Chia thành từng nhóm, làm các đồ án và viết báo cáo + thực hành bảo vệ đồ án vào cuối kỳ về một trong các khối kiến thức: Phát triển phần mềm ứng dụng, Triển khai, cấu hình và quản trị mạng, Phát triển ứng dụng Web, Mạng và các dịch vụ truyền thông, Khai phá dữ liệu, Công nghệ tri thức, Phát triển các phần mềm nguồn mở, v.v.

3. Chi tiết

 

Tuần 1: Tìm hiểu tổng quan về chuyên đề nghiên cứu, tổng hợp tài liệu.

- Tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu các vấn đề cơ bản về những vấn đề mà nhóm được giao nhiệm vụ nghiên cứu.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, hình thành đề cương chi tiết cho chuyên đề được giao.

Tuần 2: Nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về chuyên đề được giao.

- Nghiên cứu tìm hiểu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, hình thành chương 1 về đề tài được giao.

- Tổng hợp tài liệu viết chương 1 trong đồ án.

Tuần 3: Nghiên cứu, tìm hiểu những kiến thức và thông tin nền tảng cơ sở cho chuyên đề được giao.

- Nghiên cứu tìm hiểu những kiến thức nền tảng và cơ sở của chuyên đề nghiên cứu. 

- Tổng hợp viết chương 2 của đồ án.

Tuần 4: Nghiên cứu, tìm hiểu chuyên sâu về chuyên đề được giao.

- Nghiên cứu tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề được giao trong chuyên đề. Tìm ra hướng đi và phương pháp nghiên cứu riêng cho mình.

- Xây dựng và giải quyết giải pháp nghiên cứu

Tuần 5: Triển khai thực nghiệm và đánh giá kế quả

- Nghiên cứu đánh giá so sánh và rút ra những nội dung nghiên cứu chuyên sâu. Từ đó có những đề xuất riêng.

- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và đánh giá kết quả dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu.

Tuần 6: Viết báo cáo và slide báo cáo

- Tổng hợp chuẩn bị các tài liệu và các kết quả mô phỏng về vấn đề nghiên cứu, chuyển thành những slide khoa học với bố trí hợp lý.

- Thuyết trình báo cáo trước hội đồng, có khả năng trả lời phản biện về các vấn đề nghiên cứu của đồ án.

 

Created by Lê Đức Thuận

Quy trình thực hiện

Để quá trình thực hiện được thuận lợi, các em sẽ thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Phân chia nhóm sinh viên. 

         Trong bước này, mỗi em sẽ lựa chọn cho mình những thành viên phù hợp để tạo thành 1 nhóm. Mỗi nhóm có đủ 03 sinh viên (nếu ít hơn 03 sinh viên phải trao đổi với Giảng viên phụ trách, không được nhiều hơn 03 sinh viên).

Bước 2: Chọn Giảng viên hướng dẫn

          Trong bước này, mỗi nhóm sẽ lựa chọn cho mình 01 giảng viên hướng dẫn. Tuy nhiên, số lượng giảng viên ít hơn số nhóm rất nhiều (sinh viên ATTT nhiều hơn sinh viên CNTT). Do đó, phụ thuộc vào số lượng nhóm được chia trong bước 1 mà mỗi giảng viên sẽ phụ trách số nhóm tương đương nhau. Nhóm sinh viên sẽ xem hướng chuyên sâu của từng giảng viên để đăng ký cho phù hợp.

          Để tránh tình trạng số lượng nhóm đăng ký nhiều vào một vài giảng viên, nếu giảng viên đã đủ số nhóm quy định thì sinh viên phải chọn giảng viên khác có hướng chuyên sâu phù hợp với nhóm mình (tương tự như lựa chọn nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3). 

Bước 3: Thực hiện đề tài

            Trong bước này, nhóm sinh viên sẽ làm việc với GVHD của nhóm cho tới khi kết thúc thời gian làm TTCS và xong đề tài. Nhóm sẽ thực hiện theo các bước nhỏ sau đây:

Bước 3.1: Lựa chọn tên đề tài. 

            Sinh viên trao đổi với GVHD để chốt tên đề tài cho nhóm. Sinh viên có thể đề xuất tên đề tài và làm theo đề xuất dưới sự đồng ý của GVHD. Sau khi chốt tên đề tài, nhóm phải cập nhật tên cho giảng viên phụ trách môn học này.

Bước 3.2: Viết đề cương cho đề tài

          Sinh viên viết đề cương cho đề tài của mình theo mẫu 1. Việc viết đề cương thông thường các nhóm bỏ qua, tuy nhiên việc này là sai lầm. Việc viết đề cương có thể kéo dài 7-10 ngày, vì đề cương là khung mà nhóm muốn trình bày. Khung này giống như mục lục của quyển, các em chỉ cần nghĩ các đề mục mà các em định trình bày (từ lời mở đầu, các chương cho tới kết luận và tài liệu tham khảo). Chú ý điền theo mẫu 1.

          Sau khi làm xong đề cương, các em gửi đề cương cho GVHD để GVHD nhận xét và hoàn thiện. Bản đề cương hoàn thiện sẽ do GVHD của mình giữ (không gửi cho giảng viên phụ trách môn học)

Bước 3.3. Thực hiện

         Sinh viên thực hiện theo đề cương và hướng dẫn của GVHD. 

  • Trao đổi online với GVHD qua nhiều kênh: email, phone, zalo, message, v.v. 
  • Ít nhất mỗi tuần phải gặp trực tiếp GVHD của mình 1 lần để trao đổi. Việc gặp mặt với thời gian và địa điểm do nhóm và GVHD thống nhất.
  • Sinh viên phải trình bày bản word và thực nghiệm theo sự hướng dẫn của GVHD. Bản word trình bày theo mẫu 2
  • Thông qua việc trao đổi và làm đề tài, GVHD cho điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ của mỗi nhóm và mỗi thành viên trong nhóm đó.

Bước 4: Chuẩn bị báo cáo

         Sau khi đã hoàn thành đề tài với sự hướng dẫn của GVHD, mỗi nhóm sinh viên phải chuẩn bị báo cáo tại hội đồng. Việc chuẩn bị như sau:

  1. Gửi bản word đề tài đã in ra giấy về cho khoa trước 03 ngày (Bản in này có thể gửi trực tiếp về khoa, gửi cho giảng viên phụ trách môn TTCS hoặc GVHD. Nhóm có thể hỏi GVHD trước khi nộp).
  2. Chuẩn bị video báo cáo thực nghiệm. Rất nhiều nhóm khi lên báo cáo bị lỗi thực nghiệm, do đó, mỗi nhóm phải quay trước thực nghiệm của mình để khi lên báo cáo được suôn sẻ. 
  3. Chuẩn bị Slide báo cáo. Slide báo cáo được sinh viên trình chiếu khi báo cáo. Trong slide báo cáo sinh viên nên chọn những màu dễ đọc (như đen, xanh đen, đỏ, v.v.) tránh những màu quá loá vì nhìn trên máy của sinh viên sẽ khác rất nhiều so với chiếu thông qua máy chiếu. Sinh viên in 02 slide hoặc bản tóm tắt để hôm báo cáo sẽ mang đi phát cho thành viên hội đồng.

Bước 5: Báo cáo

       Các thành viên trong nhóm báo cáo phải đi đầy đủ, trang phục chỉnh tề. Máy tính báo cáo phải hoạt động tốt và đã kiểm tra với máy chiếu của học viện (phòng bảo vệ mà nhóm được phân công).

       Mỗi nhóm báo cáo có tối đa 15 phút báo cáo + demo. Sau đó đến phiên hội đồng sẽ hỏi nhóm. Tổng thời gian cho mỗi nhóm khoảng 20-25 phút.

      Không nên trình bày báo cáo quá lan man, những vấn đề phổ biến, tổng quát không nên trình bày (VD: lịch sử hệ điều hành Linux, Android, v.v.).

     Điểm của mỗi nhóm phụ thuộc vào đánh giá của hội đồng cho từng nhóm, điểm này là điểm cuối kỳ của nhóm và sinh viên trong nhóm. (Điểm chủ yếu phụ thuộc vào tiêu chí: Điểm chấm bản word + kỹ năng báo cáo + chương trình thực nghiệm)

Chú ý: Ngoài thông báo chung và thời gian được thông báo trên web, ở mỗi bước sẽ có thông báo cụ thể của lớp trưởng và giảng viên phụ trách. 

Created by Lê Đức Thuận