1. Nghiên cứu, phát triển phần mềm nhúng cho vi điều khiển ARM
 2. Nghiên cứu, phát triển phần mềm nhúng cho vi điều khiển AVR 
 3. Nghiên cứu, phát triển phần mềm nhúng cho vi điều khiển PIC
 4. Nghiên cứu, phát triển Hệ thống nhúng Linux
  • Hệ thống nhúng Linux
  • Thị giác máy tính trên nền nhúng
 5. Nghiên cứu, phát triển các hệ thống điều khiển
  • Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát (SCADA)
  • PLC
 6. Nghiên cứu, phát triển về thiết kế vi mạch và phần cứng
  • Đặc tả phần cứng
  • FPGA
 7. Nghiên cứu, phát triển phần mềm Android
 8. Nghiên cứu, phát triển phần mềm iOS
 9. Nghiên cứu, phát triển phần mềm trên Windows Phone
 10. Nghiên cứu, phát triển phần mềm trong thẻ thông minh
 11. An toàn và bảo mật trong phát triển phần mềm nhúng và di động
 12. Tối ưu phần mềm nhúng và di động