STT

Tên đề tài/dự án

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu, tối giản hệ điều hành nguồn mở họ Linux

2008

2

Phát triển ứng dụng mật mã trên thiết bị di động

2009

3

Nghiên cứu, phát triển các kỹ thuật kiểm tra an toàn hệ thống dựa trên Hping

2010

4

Tích hợp ứng dụng mật mã trong SharePoint

2011

5

Phương pháp phân quyền, bảo mật và xác thực trong SharePoint

2012

6

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp tối ưu đa mục tiêu dựa trên nguyên lý Pareto và thuật toán di truyền

2013

7

Nhận dạng chữ số viết tay dựa trên mạng nơ-ron

2013

8

Các kỹ thuật bảo vệ mã nguồn Java

2013

9

Phương pháp phát hiện virus dựa trên mạng nơ-ron

2014

10

Nghiên cứu máy tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu kích thước lớn dựa trên công nghệ Lucene

2014

11

Thiết kế ASIC dựa trên FPGA

2015

12

Phát triển phần mềm ARM

2015

13

Phát triển phần mềm trên .NET Compact Framework

2016

14

Tối ưu điện năng tiêu thụ dựa trên lập lịch các lệnh hợp ngữ

2016